Hračky - úplne vážna hra, časť 2.

Hračky - úplne vážna hra, časť 2.

Termín: od 14.11.2010, 09:00 do 30.1.2011, 16:00 12.12.2010 sa bude konať v zám. galérii happening k výstave.

Výstava maľby, grafiky a videoprojekcie. Autori výstavy: Ondrej Trnka a Vladimír Stacho. Všetci ste srdečne vítaní!!!

Charakteristika výstavy podľa kurátorky historičky umena Olgy Mehešovej Muzea regionu Valašsko:

Prostřednictvím výstavy Hračky ... dochází k inspirativní "invazi" mladé slovenské výtvarné scény do místního regionu. Výstava vzešla ze spolupráce s Vlastivedným múzeem v Považskej Bystrici, kde měla svou premiéru v loňském roce. Vernisáž se za přítomnosti vystavujících autorů i hostů ze spřáteleného povážského muzea bude konat až v rámci Zámeckého adventního kouzlení, a to v neděli 12. prosince. Součástí slavnostního happeningu bude i hravá soutěžní disciplína - hra na schovávanou. Návštěvníci se mohou zúčastnit hledání plyšáků, kteří se "rozutekli"po nových expozicích vsetínského muzea... Jelikož se tradiční Zámecké adventní kouzlení ponese v hravém duchu, budou ručně vyráběné hračky od řady výrobců také v prodejní nabídce zámeckého předvánočního jarmarku.

Princip hry, tvůrčí hravosti, role hračky i pohrávání si s ikonami a významy se promítají do zajímavého konceptu výstavy dvou mladých slovenských výtvarníků, vystavujících od 14. listopadu ve vsetínském muzeu.

Malíř Vlado Stacho žije a působí v Žilině, kde vyučuje na ZUŠ. Ondřej Trnka je pracuje ve Vlastivedném múzeu v Považskej Bystrici a ve své umělecké tvorbě se věnuje počítačové grafice a designu, digitální, umělecké i reklamní fotografii, videoprojekcím a instalacím.

Oba vystavující výtvarníci studovali na Pedagogické fakultě UKF v Nitre a Vladimír následně pokračoval ve studiu v ateliéru současné malby, u prof. F. Hodonského, na Akademii umění v Banské Bystrici. V závěru studií přizval Vlado Stacho Ondřeje Trnku ke spolupráci na své diplomové práci nazvané Môj tvar / autoportrét. V souboru expresivně symbolických, velkoformátových malířských podobizen se autor identifikuje např. s ikonami dětského světa - Disneyovskou postavičkou Mickey Mouse a s figurkou Sonica z oblíbené počítačové hry. Stachovy malby v součinnosti s Trnkovou projekcí tvoří jednolitý, velmi emotivně působivý celek. Vlado Stacho má jako výtvarný pedagog zkušenosti s výukou hravou formou - jak o tom svědčí např. rozměrné obrazy nazvané "Citoslovcia" a "Hádanky - Zverinec v triede". U obou děl je autorem konceptu, který byl následně realizován při kolektivní dětské tvorbě a z výsledného obrazu přímo čiší dětské nadšení, zaujetí pro zvolené téma.

Ve výstavě je představen i soubor vizualizovaných básní Ondřeje Trnky, o nichž sám výtvarník hovoří jako o hře obrazu a slova. Báseň je nejen poetické východisko se silnou evokační dispozicí, inspirující k dalšímu uměleckého počinu, ale je zároveň i součástí celkového uměleckého díla, komponovaného právě na základě souhry poetického slova (jeho emocionálního i obsahového sdělení) a jeho svébytné výtvarné paralely. Kromě obrazových básní, fotografií, koláží a počítačových grafik prezentuje Ondřej Trnka i videoprojekce. Mistrným manipulátorem se v jeho závěrečné studijní práci stává naslouchadlo pro sluchově hendikepované. Dle své libovůle redukuje a deformuje zvukovou realitu a bezbranný člověk se tak vlastně ocitá v roli hračky, s níž si naslouchadlo pohrává... Hlavní roli v další prezentované videoprojekci (a dokonce i v objektové instalaci) sehrála umělcova, v dětství tolik milovaná hračka - plyšový medvídek Béďa.

Vystavující umělci počítají ve výstavě s interakcí divákovy představivosti, fantazie. Motivy prázdných figurálních a figurativních siluet, např. u piktogramů hraček a her - tradičních, obecně zaběhnutých ikon panenky, mašinky, medvídka apod., jsou pomyslnou výzvou k vlastnímu "dosazování si" (obsazování předem stanovených rolí na základě své individuální zkušenosti, vzpomínek z dětství apod.). K aktivnímu zapojení návštěvníka přímo ponoukají do děl vkomponované interaktivní prvky, např. ovladač z dětské logické skládačky, který jako u každé jiné hry samozřejmě funguje jenom "jako"...

 

Miesto konania

Zámecká galerie Vsetín (CZ)

Zabezpečuje

Muzeum regionu Valašsko

Organizátor

Muzeum regionu Valašsko a Vlastivedné múzeum v PB

Fotogaléria

23 fotografií