Vianočný pozdrav

Vianočný pozdrav

Termín: od 17.12.2013 do 6.1.2014, 23:00

 

Vianočný zvon tíško cinká, v Betleheme dieťa spinká. Dobrú pohodu vinšujeme vám, štedrosť a hojnosť vašim chalupám. V novom roku zdravie pevné, nech vám všetkým slúži verne.

Kolektív Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici.