Participatívny komunitný rozpočet Mesta Považská Bystrica

Participatívny komunitný rozpočet Mesta Považská Bystrica

           Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici pod odbornou garanciou botaničky RNDr. Daniely Dúbravkovej, PhD. vypracovalo projekt na realizáciu vonkajšej prírodovednej učebne v centre mesta Považská Bystrica.

            Zámerom projektu je postupné vybudovanie vonkajšej environmentálnej učebne pred budovou Strednej priemyselnej školy v Považskej Bystrici, ktorá bude slúžiť na výučbu edukačných programov v oblasti zoológie, botaniky, ochrany prírody a zdravého životného štýlu.

Ambíciou múzejníkov je postupne v niekoľkých fázach postaviť vonkajší krytý altánok s kapacitou pre jednu školskú triedu, osadenie informačných tabúľ, vybudovanie pocitového chodníka, či výsadba  pôvodnej slovenskej flóry a liečivých rastlín. Funkčnou súčasťou altánku by mala byť aj nádoba na zachytávanie dažďovej vody. Pestrými doplnkami by mali byť kŕmidlá pre vtáky a domčeky pre hmyz a ježkov.

            Pracovníci múzea začali s estetizáciou vonkajších priestorov už minulý rok počas 1. vlny pandémie koronavírusu, kedy nemohli aktívne pracovať s verejnosťou.

Tento rok sa projektom uchádzali o mimorozpočtové zdroje z Participatívneho komunitného rozpočtu Mesta Považská Bystrica. Projekt bol po verejnom vypočutí postúpený do verejného hlasovania, v ktorom získal najväčší počet podporených hlasov občanov. Projekt vlastivedného múzea následne získal na uskutočnenie svojich plánov finančnú dotáciu

1.500 €, ktoré použije na nákup geotextílie, vytvorenie zmyslového chodníka a nadobudnutie kamerového systému.