Komunisti na čele revolučného hnutia v okrese Považská Bystrica (1988)

Komunisti na čele revolučného hnutia v okrese Považská Bystrica (1988)

Komunisti na čele revolučného hnutia v okrese Považská Bystrica (1988)

  

Autor:                 Lipták, Branislav v spolupráci s Vlastivedným múzeom v Považskej Bystrici

Vydal:                 OV KSS a ONV v Považskej Bystrici

Tlač:                    Tlačiarne SNP Martin, prevádzka Považská Bystrica

Náklad:              5000 ks

Povolené ONV – odborom kultúry v Považskej dňa 21.3.1988 pod č. 349/88.

Počet strán:    98

Formát:             A5

 

Obsah:

 • Pred vznikom KSČ
 • Prvé organizácie strany na území okresu Považská Bystrica
 • Komunistická strana – vedúca sila protifašistického odboja
 • Slovenské národné povstanie
 • Fašistický teror
 • Oslobodenie Sovietskou armádou
 • Revolučné národné výbory
 • Vznik ľudovej demokracie
 • Februárové víťazstvo
 • Vznik ľudových milícií
 • Obdobie budovania základov socializmu
 • Úspešné obdobie politického, ekonomického a sociálneho rozvoja po XIV. zjazde KSČ