Kováč, Milan: Drevený kostolík v Hornej Marikovej – VYPREDANÉ

Kováč, Milan: Drevený kostolík v Hornej Marikovej – VYPREDANÉ

Kováč, Milan: Drevený kostolík v Hornej Marikovej – Ráztoke

 

Publikácia sa zaoberá históriou jediného dreveného chrámu v považskobystrickom dekanáte –kostolíkom Božského Srdca Ježišovho v Hornej Marikovej – Ráztoke. Autorom je kňaz Milan Kováč, ktorý čerpal informácie z niekoľkostranového spisu Historia oratorii publici in Raztoka, napísaného koncom 40. rokov 20. storočia vtedajším farárom Alexandrom Klabníkom. V knihe sú popísané historicko-spoločenské okolnosti postavenia kostola počas nastupujúcej komunistickej ideológie. Zachytené sú aj viaceré etapy technických opráv počas pôsobenia kňazov J. Jurgu, Ľ. Zedníka a M. Kováča. V roku 2016 bol tento ojedinelý kostolík úmyselne podpálený neznámym páchateľom. Po požiari sa veriaci pod vedením M. Kováča rozhodli postaviť na pôvodnom mieste nový drevený kostolík.

Bibliografické údaje:

Autor:                                    Mgr. Milan Kováč

Vydavateľ:                            Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

Zodpovedná redaktorka:       Mgr. Petronela Rágulová, PhD., Vm v PB

Fotografie:                             Archív Farského úradu v Hornej Marikovej

Návrh obálky a graf. úprava: Mgr. Jana Chudovská, Vm v PB

Tlač:                                       Tlačiareň P + M, Turany

Počet strán:                            40 s.

Náklad:                                  300 ks

ISBN:                                    978-80-970619-7-5

Imprimatur:                           Mons. ThLic. Marek Hriadel, Biskupský úrad v Žiline

 

 

 

 

 

Fotogaléria

5 fotografií