M. Turošík, Architektonické pamiatky a pamätihodnosti mesta Považská Bystrica centrum a podhradie

M. Turošík, Architektonické pamiatky a pamätihodnosti mesta Považská Bystrica centrum a podhradie

Publikácia Architektonické pamiatky a pamätihodnosti mesta Považská Bystrica - centrum a okolie vznikla na základe dlhodobého výskumu Ing. arch. Mareka Turošíka, ArtD. Odborná monografia podáva prvýkrát uceleným spôsobom prehľad o hodnotných budovách nachádzajúcich sa v dvoch kultúrne najvýznamnejších lokalitách mesta Považská Bystrica: v centre mesta a v mestskej časti Považské Podhradie.

Kniha je rozdelená do dvoch hlavných kapitol reflektujúcich uvedené územné celky. Obe mestské časti sú v úvode kapitol predstavené z pohľadu urbanistického vývoja, nasledujú informácie o jednotlivých architektonicky hodnotných objektoch, ktoré sú doplnené fotografiami súčasného stavu aj historickými snímkami. Zoznam prezentovaných objektov bol zostavený na základe zoznamu nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, schváleného Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Považská Bystrica o miestnych pamätihodnostiach a spomínaného odborného výskumu autora, znalca miestnej architektúry. Kniha obsahuje množstvo dobových i súčasných fotografií, cenná je aj príloha s pôdorysnými schémami vybraných objektov.

Informácia o predaji knihy Turošík, Marek: Architektonické pamiatky a pamätihodnosti mesta Považská Bystrica - centrum a podhradie - možno ju kúpiť v našom múzeu, budova Strednej priemyselnej školy, vchod zboku vľavo, 2. poschodie. Kniha má formát A4, pevný obal, 180 strán + príloha, je plnofarebná. Stojí 40€/ks. Telefonický kontakt na ekonomické oddelenie je 0901 918 847.

Vydavateľom knihy je Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Publikáciu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.