Šujanská, Anna: Myšlienka, cit a technika v tvorbe Imra Weinera-Kráľa

Šujanská, Anna: Myšlienka, cit a technika v tvorbe Imra Weinera-Kráľa

Šujanská, Anna: Myšlienka, cit a technika v tvorbe Imra Weinera-Kráľa. Považská Bystrica: Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, 2022, 64 s. ISBN 978-80-973718-1-4.

 

Publikácia prezentuje výtvarné diela Imra Weinera-Kráľa (1901-1978 ), ktoré sa od 80. rokov 20. storočia nachádzajú, vďaka daru Ireny Blühovej, v zbierkovom fonde Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici.

Autorkou publikácie je historička múzea Mgr. Anna Šujanská, kurátorka historických zbierok a zbierok výtvarného umenia. Okrem autorského textu nájde čitateľ v knihe aj príhovor známej znalkyne diel Weinera- Kráľa Dr. Dagmar Kudoláni Srnenskej, odborné konzultácie poskytli autorke Mgr. Darina Arce a Mgr. art Barbora Rajčanová. Jedinečné sú vyobrazenia samotných diel, ktoré boli do grafickej podoby prevedené v procese digitalizácie múzejných zbierok v rokoch 2015-2016. A. Šujanská v úvodnej časti knihy približuje životné osudy umelca Weinera-Kráľa a objasňuje okolnosti vzniku múzejnej zbierky diel výtvarníka. V ďalšej časti publikácie rozdeľuje obrazy podľa ústrednej tematiky: stará Považská Bystrica, meniaca sa Považská Bystrica, potulky okolím, vysťahovalectvo, prírodné katastrofy, bežný život ľudí, voľby a obraz ženy.

Väčšia časť publikácie je venovaná prezentácii samotných diel považskobystrického rodáka, ktoré sú uvedené spolu s názvom diela, použitou technikou, rozmermi a katalogizačným údajom.

Vydanie publikácie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, Trenčiansky samosprávny krajSpolok priateľov Imra Weinera-Kráľa.

Fotogaléria

6 fotografií