Zborník Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici (2014), platba možná iba v hotovosti

Zborník Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici (2014), platba možná iba v hotovosti

Zborník Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici je recenzovaný zborník, ktorý vychádza
s dvojročnou periodicitou v tlačenej a elektronickej forme (na webovej stránke múzea www.muzeumpb.sk). Uverejňuje správy z činnosti múzea ako aj pôvodné vedecké práce zo spoločenskovedných a prírodovedných disciplín s tematikou viažucou sa k regiónu zbierkotvornej činnosti Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici, t. j. k okresom Považská Bystrica, Púchov a Ilava, prípadne ku geomorfologickým celkom, ktoré zasahujú do týchto okresov (Strážovské vrchy, Javorníky, Biele Karpaty, Považské podolie a Žilinská kotlina).
V ojedinelých prípadoch uverejňuje i príspevky z iných blízkych regiónov.

Publikácia so siedmimi príspevkami z oblastí histórie, archeológie, prírodných vied a etnológie.

Redakčný tím vám želá príjemné a obohacujúce čítanie...


Zoznam príspevkov:

 • Hollá H.: História Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici v rokoch 1984 – 2009
  History of Homeland museum in Považská Bystrica in 1984 – 2009

 • Viera Praženicová: Vlastivedné múzeum V Považskej Bystrici v rokoch 2007 – 2014
  Homeland museum In Považská Bystrica in 2007 – 2014


 • Šujanská A.: Aurel Rutšek – jedna z najvýznamnejších osobností regionálnych dejín
  Aurel Rutšek, eine bedeutende Persönlichkeit der regionalen Kulturgeschichte

 • Záhora P., Ryljak R., Blichárová K.: Reštaurátorský výskum, reštaurovanie a konzervovanie západnej strany východnej časti južného obytného krídla Považského hradu
  Restoration research, restoration and conservation works on west facade of the east side of the southern residential wing of the Považský castle

 • Novýsedláková Z.: Výroba a obchod v obci Praznov v okrese Považská Bystrica
  Craft and trade in the locality Praznov in district of Považská Bystrica

 • Schreiber P.: Ložiská silicitov – zdroje kamenných surovín v oblasti keblia (okres Púchov)
  Silicite deposits – the sources of stone raw materials in the keblie area (the district of Púchov)

 • Žilinčík T.: Fuzáče (cerambycidae) v zbierkovom fonde Vlastivedného múzea
  v Považskej Bystrici
  Longhorn beetles (Cerambycidae, Coleoptera) in collections of the Homeland museum
  in Považská Bystrica


Rok vydania: december 2014

Náklad: 300 ks
Rozsah: 132 strán
ISBN: 978-80-970619-4-4

Brožovaná väzba, rozmer 165 x 235 mm (š x v)

Predajná cena: podľa aktuálneho cenníka

Objednávky:

tel.:+421 901 918 848
e-mail: muzeumpb@muzeumpb.tsk.sk

Ďalšie publikácie