Zborník Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici (2017)

Zborník Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici (2017)

O zborníku:

Zborník Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici (2017 ) – 4. odborný zborník Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici. Pre nedostatok finančných prostriedkov vychádza len v elektronickej podobe.  Pozostáva z jednej materiálovej štúdie (dejiny školstva), ôsmich odborných štúdií (história, sakrálna architektúra, etnológia, zoológia a botanika), jednej nálezovej správy z odboru archeológia a jednej recenzie na publikáciu.

Členmi redakčnej rady boli pracovníci vlastivedného múzea, štúdie recenzovali externí spolupracovníci.

Grafický design: Mgr. Ondřej Trnka, Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, 2017.

Materiálová štúdia: 

Bernát, L.: Študenti zo severného Považia na technických vysokých školách v Brne v medzivojnovom období

Odborné štúdie: 

 

Šujanská,A.:  Imrich Weiner Kráľ ( 1901 – 1978 )

Kováč,M.:  Drevený kostolík v Hornej Marikovej – Ráztoke

Šujanská,A.: Kompy na Váhu

Rágulová,P.: Tradičné bývanie v marikovskej doline

Šujanská,A.: Zastúpenie fajok v muzeálnych zbierkach a odborných publikáciách

Kovačik,J.: Zaujímavé druhy hmyzu z okolia Púchova

Žilinčík,T.: Výskyt šakala zlatého Canis aureus ( Linneaus, 1758 )

Žilinčík,T.: Pozorovanie sokola červenonohého Falco vespertinus ( Linneaus, 1758 )

 

Nálezová správa:

Schreiber,P.: Hatné, ( okres Považská Bystrica), poloha Hrádok.

Nález fragmentov murovaných architektúr

 

Recenzia:

Smižík,P.: Zdeno Metzker:  Manet M90 ( recenzia )

Ďalšie údaje o zborníku:

Rok vydania:     2017
Rozsah:              119 strán 
ISBN:      
978-80-970619-5-1