"Odeté slnkom" (grant MK SR 2016)

Zámerom projektu "Odeté slnkom" je kompenzovať nevýhody znevýhodneného prostredia, čo sa týka dosahu na rôzne kultúrne aktivity (aby kultúrnu činnosť realizovali a prijímali priamo znevýhodnené deti a mládež). Cieľom projektu je realizácia tvorivých dielní, počas ktorých sa deti a mládež naučia základnú techniku práce s kukuričným šúpolím. Výsledkom projektu má byť rozvoj manuálnych zručností u detí, sociálna inklúzia znevýhodnených skupín, vypracovanie základného pracovného postupu výroby šúpolienky, posilnenie partnerskej siete nášho múzea, medializácia aktivít a propagácia rôznych foriem múzejnej pedagogiky na verejnosti. Projekt je určený pre deti, ktoré žijú v Detskom charitnom dome v Považskej Bystrici a pre žiakov, ktorí navštevujú Spojenú školu internátnu v Považskej Bystrici, pozostávajúcu zo Špeciálnej základnej školy internátnej, Základnej školy pre žiakov s autizmom a Praktickej školy.