Šujanská, Anna: Myšlienka, cit a technika v tvorbe Imra Weinera-Kráľa

Publikácia prezentuje výtvarné diela Imra Weinera-Kráľa (1901-1978 ), ktoré sa od 80. rokov 20. storočia nachádzajú, vďaka daru Ireny Blühovej, v zbierkovom fonde Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici.

Fotogaléria

6 fotografií