Krst publikácie Architektonické pamiatky a pamätihodnosti mesta Považská Bystrica centrum a okolie

V sobotu 23. 9. 2023 sme slávnostne uviedli do života novú publikáciu vlastivedného múzea s názvom Architektonické pamiatky a pamätihodnosti mesta Považská Bystrica centrum a podhradie. Autorom publikácie je Ing. arch. Marek Turošík, ArtD.

Fotogaléria

17 fotografií