Postava drotára v literatúre

- výstavná prezentácia približne 220 literárnych diel slovenskej a českej proveniencie z oblasti dramatickej, prozaickej i poetickej tvorby, doplnená o ľudová slovesnosť a odbornú literatúru

Fotogaléria

1 fotografia