Oživovanie hradov

Oživovanie hradov

Termín: od 13.2.2019 do 31.7.2019 Výstava sa predlžuje do 31.7.2019

OŽIVOVANIE HRADOV

(sprievodný text o výstave)

 

 

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici v spolupráci s celoslovenským združením ´Zachráňme hrady´ pripravilo pre verejnosť novú výstavu s názvom ´Oživovanie hradov´. V záujmovom združení je aktuálne 28 subjektov podieľajúcich sa na záchrane lokálnych hradov.

Výstava sa zaoberá aktuálnym trendom záchrany hradných zrúcanín na Slovensku, počas ktorého sa popri reštaurovaní hradných ruín objavuje množstvo unikátnych archeologických nálezov. Okrem textov a fotografií si návštevníci môžu pozrieť aj autentické archeologické artefakty z hradov Blatnica, Sklabiňa, Lietava, Hričov, Bystrica a Lednica. Zaujmú rôzne pracovné nástroje od čias praveku, nádoby, mince, fragmenty stredovekého staviteľstva, vystavené budú aj ľudské lebky. Trojrozmerné predmety budú doplnené modelom rekonštrukcie hradu Tematín a počítačovou vizualizáciou hradu Hričov. Pre organizované skupiny je pripravený lektorský výklad a náučná prezentácia o obnove hradných zrúcanín.

            Výstava je vhodná pre všetky vekové skupiny, pre školskú mládež poslúži ako spôsob neformálneho vzdelávania predmetov vlastiveda, dejepis a regionálna výchova.

Miesto konania

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

Organizátor

Výstava Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici v spolupráci s o. z. Zachráňme hrady, Združením hradu Bystrica, Združením priateľov Hričovského hradu, Trenčianskym múzeom v Trenčíne, Považským múzeom v Žiline a Slovenským národným múzeom v Martine