Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

Termín: od 26.4.2019 do 23.6.2019

 

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja

p o z ý v a

všetkých priaznivcov motocyklistiky a širokú verejnosť na výstavu

 

Zlatá éra motocyklistiky

– Historické motocykle zo zbierok Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici,

ktorá bude sprístupnená v Pohronskom múzeu v Novej Bani od 26. 04. – 23. 06. 2019.

 

 

Užší výber motocyklov reprezentuje dobu najväčšej konjunktúry ich výroby v Považských strojárňach v Považskej Bystrici. Športové úspechy súťažiacich jazdcov (Jána Kociana a Jána Hrehora) dokladujú vavrínové vence a rôzne ocenenia, ktoré získali za výborné umiestnenia na športových závodoch doma i v zahraničí.

Odbornou garantkou výstavy je Mgr. Anna Šujanská, historička a kurátorka motocyklovej zbierky Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici. Výstava vznikla na základe odbornej spolupráce medzi múzeom v Považskej Bystrici a v Novej Bani.

 

Predbežný harmonogram výstavy:

Utorok 23. 4. 2019 - prevoz motocyklov do Pohronského múzea v Novej Bani

23. 4. -25. 4 2019  - inštalácia výstavy v Pohronskom múzeu v Novej Bani

26. 4. – 23. 6. 2019 – priebeh výstavy historických motocyklov

po 24. 6. 2019  – prevoz histor. motocyklov do Považskej Bystrice

 

Príloha – plagát výstavy Zlatá éra motocyklistiky

Miesto konania

Nová Baňa