Zlatá éra motocyklistiky – Historické motocykle zo zbierok Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici

Zlatá éra motocyklistiky – Historické motocykle zo zbierok Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici

Termín: od 26.4.2019 do 23.6.2019

 

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja

p o z ý v a

všetkých priaznivcov motocyklistiky a širokú verejnosť na výstavu

 

Zlatá éra motocyklistiky

– Historické motocykle zo zbierok Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici,

ktorá bude sprístupnená v Pohronskom múzeu v Novej Bani od 26. 04. – 23. 06. 2019.

 

 

Užší výber motocyklov reprezentuje dobu najväčšej konjunktúry ich výroby v Považských strojárňach v Považskej Bystrici. Športové úspechy súťažiacich jazdcov (Jána Kociana a Jána Hrehora) dokladujú vavrínové vence a rôzne ocenenia, ktoré získali za výborné umiestnenia na športových závodoch doma i v zahraničí.

Odbornou garantkou výstavy je Mgr. Anna Šujanská, historička a kurátorka motocyklovej zbierky Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici. Výstava vznikla na základe odbornej spolupráce medzi múzeom v Považskej Bystrici a v Novej Bani.

 

Predbežný harmonogram výstavy:

Utorok 23. 4. 2019 - prevoz motocyklov do Pohronského múzea v Novej Bani

23. 4. -25. 4 2019  - inštalácia výstavy v Pohronskom múzeu v Novej Bani

26. 4. – 23. 6. 2019 – priebeh výstavy historických motocyklov

po 24. 6. 2019  – prevoz histor. motocyklov do Považskej Bystrice

 

Príloha – plagát výstavy Zlatá éra motocyklistiky

Zlatá éra motocyklistiky - tlačová správa

Tlačová správa

 

Výstava „Zlatá éra motocyklistiky – Historické motocykle zo zbierok Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici“ vznikla vďaka iniciatíve odborných pracovníkov Pohronského múzea v Novej Bani a na základe ich odbornej spolupráce s  Vlastivedným múzeom v Považskej Bystrici. Vystavené motocykle prezentujú užší výber jednostopových motorových vozidiel (JMV) vyrábaných v Považských strojárňach v Považskej Bystrici v rokoch 1947-2005. Z kompletnej zbierky 57 kusov cestných a terénnych motocyklov, výstavu tvorí 13 kusov JMV predstavujúcich tzv. zlatú éru motocyklistiky nielen na Považí. Motocyklová obec, ale aj široká verejnosť si môže časť motocyklovej zbierky, vrátane dvoch súťažných terénnych motocyklov zn. ČZ 125 ccm Motocross a Enduro pozrieť v kaštieli v Bohuniciach (pri Pruskom). Súťažné TATRANY s kubatúrami 50 ccm, 75 ccm, 100 ccm a 125 ccm, ako aj  ďalšie cestné motocykle (Manet M 90 v zelenom a červenom prevedení, Skúter Manet UR 50, Tatran 125ccm Skúter, Babetta typ 226, 207, 210/192, 210/400, Babetta M 228, Jawa 50 Mustang Golden Sport,, motocykle Lambada, Stella, Puch a ďalšie), vrátane prototypov (elektromoped Elstar, Babetta Sting, Babetta Hooper, VM 50 – prototyp Mistral, moped Chooper, Babetta s motorom Manet (r.1997), Babetta s kotúčobou brzdou (r.1998), detský plochodrážny motocykel, Delta3)  sa nachádzajú v sídle Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici. Vzhľadom na chýbajúce expozičné priestory múzea, sú tieto vystavované priebežne na rôznych externých príležitostných výstavách. (MRV Vsetín 2016, Tekovské múzeum Levice 2017, Motocykel Boat Schow 2017 a 2019 Incheba v Bratislave a i.). Okrem JMV výstavu dopĺňajú trofeje továrenských jazdcov Jána Hrehora a Jána Kociana z Považskej Bystrice, športový odev súťažných jazdcov, plakety, medaile, tiež i tablo s poštovými známkami z inaugurácie známok z r. 2014, katalógy z rôznych športových súťaží a iné zaujímavé predmety z motocyklistiky.

Autorkou a odbornou garantkou výstavy je Mgr. Anna  Š u j a n s k á,  historička a kurátorka zbierky JMV Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici. Odborná spolupráca Mgr. Jana Potocká, manažérka kultúry – výstav, kultúrnych podujatí, reklamy a propagácie Pohronského múzea v Novej Bani.

Zapísala: Mgr. Anna Šujanská

historička VM v Považskej Bystrici

Kurátorka zbierky JMV a garantka výstavy

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V Považskej Bystrici, dňa 13. 05. 2019, Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

 

Miesto konania

Pohronské múzeum v Novej Bani

Fotogaléria

48 fotografií