Prechádzka našou prírodou - zoologická expozícia - foto

Zoologická expozícia Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici s názvom „ Prechádzka našou prírodou“ približuje návštevníkom faunu vyskytujúcu sa v našom okolí. V „lesnej časti“ sa zoznámite s typickými zástupcami lesov – ako je napr. medveď, líška, diviak, jazvec, kuna a.i.. Dôležitou súčasťou expozície je i avifauna. Z nej sú vystavené napr. kukučka, žlna, sojka, jastrab, či rarita našich lesov – hlucháň hôrny. Vo „vodnom kútiku“ si môžete zblízka pozrieť charakteristických živočíšnych zástupcov žijúcich v blízkosti vodných tokov, ako vydru, labuť, volavky, kačice, kormorána a iné ďalšie zaujímavé exponáty.

Fotogaléria

4 fotografie