rok 2023

4.5.2023
Zbierkový predmet mesiaca máj 2023 - fragmenty keramických nádob z Podskália

Zbierkovým predmetom mesiaca máj 2023 je súbor fragmentov keramických nádob z lokality Podskalie, poloha Rezervoár obecného vodojemu. Sedem malých keramických úlomkov pochádza z prieskumu danej polohy v roku 1978 a do archeologického fondu Vlastivedného múzea sa dostali darom v roku 2008.

31.3.2023
Zbierkový predmet mesiaca apríl 2023 2024

Zbierkovým predmetom mesiaca apríl 2023 je kreslo majstra košikára. Výrobky pletené z prútia boli v minulosti bežnou súčasťou každého hospodárstva.

1.3.2023
Zbierkový predmet mesiaca marec 2023 - poniklec prostredný

Poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica) je fialový posol jari, ktorého kvety sa dajú nájsť v tomto období i v okolí Považskej Bystrice. Rastie na vápnitom podloží od pahorkatín po horský stupeň, hlavne na skalách a skalnatých stráňach v dealpínskych porastoch a v reliktných borinách.

1.2.2023
Zbierkový predmet mesiaca február 2023

Zbierkovým predmetom mesiaca február 2023 sú 4 fragmenty keramiky z náleziska Visolaje – poloha Skala. Nie je tomu tak dávno, kedy sa toto miesto zaujímavých archeologických nálezov nazývalo aj Dolný Lieskov, poloha Skala.

9.1.2023
Zbierkový predmet mesiaca január 2023 - vyšívaná košeľa z Papradna

Predmetom mesiaca január 2023 je vyšívaná košeľa z obce Papradno, ktorá je výnimočná svojím príbehom.