rok 2022

2.2.2022
Zbierkový predmet mesiaca február 2022

Zbierkovým predmetom mesiaca február je ženský kroj z Červeného Kameňa. Kroj sa do múzea dostal kúpou v 80. rokoch.

11.1.2022
Zbierkový predmet mesiaca január 2022

Človek prikrmuje vtáctvo už po dlhý čas, i keď to nebolo vždy zámerné. Niektoré druhy, ako napr. vrabce, si zvykli žiť pri ľudských obydliach a živiť sa tým, čo nájdu