Zmluvy

Dátum uzatvorenia Názov PDF
16.4.2020 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-521-02044 rok_2020/Zmluva_o_poskytnuti_financnych_prostriedkov_c._20-521-02044.pdf PDF kópia 39,76 MB
2.3.2020 Zmluva č. 64/2020 o platbe členského príspevku rok_2020/Zluva_c._64_2020.pdf PDF kópia 4,28 MB
20.1.2020 Dodatok č. 1/2020 rok_2020/Dodatok_c._1_2020.pdf PDF kópia 4,33 MB
19.12.2019 Čiastková zmluva o dodávke elektriny č. 8631/2019 rok_2019/Ciastkova_zmluva_o_dodavke_elektriny_c8631_2019.pdf PDF kópia 19,29 MB
19.12.2019 Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu č. 45/2020 rok_2019/Ciastkova_zmluva_o_dodavke_zemneho_plynu_c.45_2020.pdf PDF kópia 71,07 MB
13.12.2019 Zmluva o Výpožičke č .09/2019 rok_2019/IMG_2.pdf PDF kópia 1,82 MB
29.10.2019 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb rok_2019/Dodatok_k_zmluve_o_poskytovani_verejnych_sluzieb.pdf PDF kópia 16,25 MB
24.9.2019 Zmluva o výpožičke č. 3/2019/OZ rok_2019/Zmluva_o_vypozicke_c._3_2019_OZ_nova.pdf PDF kópia 16,17 MB
24.10.2019 Zmluva o dielo č. 2/2019 rok_2019/Zmluva_o_dielo_c22019.PDF PDF kópia 179,61 kB
22.10.2019 Zmluva o dielo č. 1/2019 rok_2019/Zmluva_o_dielo_12019.PDF PDF kópia 179,13 kB
27.9.2019 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 8/2019 rok_2019/Zmluva_o_vypozicke_ZB_c._82019.PDF PDF kópia 240,74 kB
19.9.2019 Zmluva o výpožičke č. 07/2019 rok_2019/Zmluva_o_vypozicke_c._07_2019.pdf PDF kópia 10,39 MB
4.9.2019 Dodatok č. 1/2019 k Zmluve o používaní múzejného katalogizačného systému ESEZ 4G č. SNM-R-CEMUZ-2018/3019 rok_2019/Dodatok_c._1_2019_k_Zmluve_o_pouzivani_muzejneho_katal_sys_ESEZ_4G.pdf PDF kópia 7,59 MB
24.6.2019 Zmluva MK-4288/2019/3.2 rok_2019/Zmluva_MK-4288_2019_3.2.pdf PDF kópia 11,41 MB
29.6.2019 Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 23/2018 zo dňa 5. 2. 2019 rok_2019/Dodatok_c._1_zmluve_o_vypozicke_zbierkovych_predmetov_c._23_2018_zo_dna_5._2_2019.pdf PDF kópia 3,06 MB
24.6.2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. SNM-MT-ZOV-2019/123 rok_2019/Dodatok_c._1_k_Zmluve_o_vypozicke_c._SNM-MT-ZOV-2019_123.pdf PDF kópia 3,16 MB
27.6.2019 Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 1/2019 rok_2019/Dodatok_c._1_k_zmluve_o_vypozicke_zbierkovych_predmetov_c._1_2019.pdf PDF kópia 2,87 MB
27.6.2019 Zmluva o výpožičke č. 06/2019 rok_2019/Zmluva_o_vypozicke_c._06_2019.pdf PDF kópia 5,55 MB
10.6.2019 Zmluva o výpožičke výstavy rok_2019/Zmluva_o_vypozicke_vystavy.pdf PDF kópia 4,62 MB
10.6.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MKSR na rok 2019, číslo:MK-2554/2019/2.1 rok_2019/Zmluva_MK_-_255420192.1.pdf PDF kópia 18,76 MB