Zmluvy

Dátum uzatvorenia Názov PDF
28.1.2019 Kolektívna zmluva rok_2019/kolektivna_zmluva_2019.pdf PDF kópia 9,59 MB
24.1.2019 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb rok_2019/Telekom_2.pdf PDF kópia 3,14 MB
24.1.2019 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb rok_2019/Telekom_1.pdf PDF kópia 3,1 MB
24.1.2019 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov a pomocného materiálu č. 1/2019 rok_2019/Zmluva_o_vypozicke_1_2019.pdf PDF kópia 7,27 MB
11.1.2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 08/ 2018 zo dňa 3.10.2018 rok_2019/Dodatok_c._1_k_Zmluve_o_vypozicke_08_2018.pdf PDF kópia 2,03 MB
28.12.2018 Čiastková zmluva o dodávke plynu č.5101572386/MO rok_2019/Ciastkova_zmluva_o_dodavke_plynu_c._5101572386MO.pdf PDF kópia 7,7 MB
28.12.2018 Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny č. 7649/2018 rok_2018/Ciastkova_zmluva_o_zdruzenej_dodavke_elektiny_c.76492018.pdf PDF kópia 6,02 MB
17.12.2018 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb rok_2018/Dodatok_k_zmluve_o_poskytovani_verejnych_sluzieb.pdf PDF kópia 6,62 MB
14.12.2018 Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. 1/2018 rok_2018/Zmluva_o_dielo_a_licencna_zmluva_c._1_2018_new.pdf PDF kópia 4,66 MB
30.11.2018 Zmluva o výpožičke č. 10/2018 rok_2018/zmluva_o_vypozicke__c._10_2018.pdf PDF kópia 3,19 MB
28.11.2018 Zmluva o poskytovaní služieb technika požiarnej ochrany a bezpečnostnotechnickej služby rok_2018/Zmluva_BOZP.pdf PDF kópia 5,97 MB
15.11.2018 Zmluva o výpožičke č. 09/2018 rok_2018/zmluva_09_2018.pdf PDF kópia 3,22 MB
16.10.2018 Zmluva o dielo č. 2/2018 rok_2018/Zmluva_o_dielo_c._22018_web.pdf PDF kópia 1,89 MB
8.10.2018 Zmluva o dielo č. 1/2018 rok_2018/Zmluva_o_dielo_c._12018_web.pdf PDF kópia 1,84 MB
3.10.2018 Zmluva o výpožičke č. 08/2018 rok_2018/aktualna_Zmluva_o_vypozicke_c._082018.pdf PDF text 139,69 kB
20.9.2018 Zmluva o používaní múzejného katalogizačného systému ESEZ 4G č. SNM-R-CEMUZ-2018/3019 rok_2018/zmluva_ESEZ_4G.pdf PDF kópia 8,99 MB
26.9.2018 Zmluva o výpožičke č. 07/2018 rok_2018/zmluva_2.pdf PDF kópia 2,78 MB
17.8.2018 Zmluva o výpožičke č.06/2018 rok_2018/Zmluva_o_vypozicke_c._06_2018__Sutton__pdf.pdf PDF text 2,69 MB
4.6.2018 Kúpna zmluva č. Z201823581_Z rok_2018/zmluva_Z201823581_Z.pdf PDF kópia 17,03 MB
6.6.2018 Darovacia zmluva rok_2018/darovacia_zmluva.pdf PDF kópia 2,85 MB