Projekty

16.6.2021
Participatívny komunitný rozpočet Mesta Považská Bystrica

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici pod odbornou garanciou botaničky RNDr. Daniely Dúbravkovej, PhD. vypracovalo projekt na realizáciu vonkajšej prírodovednej učebne v centre mesta Považská Bystrica.

13.10.2016

ostatne%20pics/fond1.png alt="logo fondu" style="float: left;" /> Vlastivedné múzeum žiadalo FPU v roku 2016 o poskytnutie dotácie na 3 projekty: 1. Expozícia tradičnej ľudovej kultúry v Marikovej; 2. Kompletizácia zbierky jednostopových motorových vozidiel (JMV); 3. Nákup mobilných odvlhčovačov...

13.10.2016
Ministerstvo kultúry SR

Informácie k projektom, ktoré podporilo Ministerstvo kultúry SR.