Aktuality

3.7.2018

Dňa 2. júla 2018 navštívili deti z Denného tábora „Letné dvory“ zo Základnej školy Nemocničná v Považskej Bystrici regionálnu kultúrnu inštitúciu Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

2.7.2018
Verejné uznanie Mgr. Anne Šujanskej

Mgr. Anne Šujanskej, udelil primátor mesta verejné uznanie mesta Považská Bystrica za zásluhy pre rok 2018 pri príležitosti jej životného jubilea, za osobitný prínos vo výskume a propagácií histórie mesta, regiónu a strojárenskej výroby na Považí a za dlhoročné vedenie kroniky Mesta Považská Bystrica.

25.6.2018
Učíme sa drôtovať v ZŠ Dolná Mariková

Dňa 21. júna 2018 navštívili vybraní pracovníci Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici, v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, Základnú školu Dolná Mariková.

14.6.2018
Spoznávame liečivé rastlinky

V stredu 13. júna 2018 navštívili Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, žiaci 5. ročníka V. ZŠ Slovenských partizánov v Považskej Bystrici.

12.6.2018
Žiaci ZŠ Štiavnik vo vlastivednom múzeu

Dňa 6. júna 2018 privítali pracovníci Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici, v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, žiakov 1. a 2. ročníka zo ZŠ Štiavnik.

23.5.2018
Neformálne vzdelávanie v múzeu

Dňa 22. 5. 2018 navštívili Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici študenti Obchodnej akadémie v Považskej Bystrici. Pracovníci múzea pre nich pripravili pestrý doobedňajší program – komentovanú prehliadku výstavy, tvorivú dielňu plstenia i náučnú prednášku.

15.5.2018
Tvorivá práca s drevom

Dňa 14. 5. 2018 navštívili Základnú školu sv. Augustína pracovníci Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici za účelom tvorivej dielne práce s drevom.

15.5.2018
Vzdelávanie študentov SPŠ o regionálnej histórii a ochrane prírody

Dňa 14. 5. 2018 navštívili študenti Strednej priemyselnej školy Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici za účelom doplňujúceho vzdelávania sa v regionálnej histórii a prírodných vedách.

30.4.2018
Stavanie mája 2018

V pondelok 30. apríla 2018 sa v Považskej Bystrici konalo kultúrne podujatie Stavanie mája, ktoré každoročne organizuje Stredná priemyselná škola. V spolupráci s Vlastivedným múzeom v Považskej Bystrici tomu bolo i tento rok.

27.4.2018
Ekojarmok 2018

Vlastivedné múzeum sa aj tento rok zúčastnilo na podujatí Ekojarmok v meste Považská Bystrica. Návštevníci jarmoku si mohli v našom stánku pozrieť exponáty preparovaných zvierat zajaca poľného a ježa bledého. Žiaci a deti pozorovali preparát živočíšneho ektoparazita zväčšeného pod mikroskopom, interaktívne sa zapojiť...